Жазу Қоңырау шалу

Дербес деректерді өңдеу туралы келісім

1. Жалпы ережелер

1.1. Дербес деректерді өңдеу туралы Келісім (бұдан әрі - Келісім) дербес деректерді «Ломбард «Сreditline» ЖШС (бұдан әрі — Компания) өңдейтін жеке тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған (бұдан әрі — Компания).

1.2. Келісім компания клиенттен Компанияның веб-сайтын пайдалану барысында ала алатын барлық жеке деректерге қатысты әрекет етеді.

1.3. Келісім - бұл көпшілікке арналған оферта. Компанияның веб-сайтында https://www.creditline.kz/ немесе my.creditLine.kz клиенттің Келісімнің мазмұнымен келісетіні туралы белгі қою фактісі, осы Келісімнің толық және сөзсіз акцепті болып табылады.

1.4. Келісім клиенттің төмендегіге келісімін білдіреді:

- ақпараттық материалдарды тарату, трансшекаралық беру, бұғаттау, иесіздендіру, дербес деректерді жою мақсатында дербес деректерді қорғау туралы шарттың талаптарын орындауға міндеттенетін компанияның деректер базасына жинау, жүйелендіру, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, енгізу, компания ішінде немесе қызметтерді жеткізушіге беруге;

- компаниямен кез келген құқықтық қатынастардың туындауына байланысты, соның ішінде болашақта да, соның ішінде Компанияның ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға және кез келген үшінші тұлғаларға беруді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Компания Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жасалған шарттарға сәйкес және басқа жағдайларда осындай әрекеттерді жасауға міндетті немесе құқылы болған кезде кез келген тәсілдермен өз қалауы бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге.

- құқықтық қатынастардың әрекет ету кезеңі ішінде және олар тоқтатылғаннан кейін кез келген тасымалдаушыларда компанияның ақпаратты сақтауға; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген Клиенттің дербес деректері бар құжаттарды сақтау мерзімі ішінде.

2. Дербес деректерді өңдеу

2.1. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес онымен құқықтық қатынастар шеңберінде Клиенттің дербес деректерін өңдейді.

2.2. Компания клиенттердің жеке деректерін олардың келісімімен осы веб-сайтта келесі әрекеттерді жасау арқылы өңдейді (соның ішінде, бірақ шектелмей): микрокредит беруге өтінімді ресімдеу; Жеке кабинетте тіркеу кезінде; таратуға жазылу; компания ұсынатын қызметтерді пайдалану барысында.

2.3. Дербес деректерді өңдеу мақсаты: кеңес беру мақсатында клиенттердің кіріс сұрауларын өңдеу; Клиентті сәйкестендіру; компания қызметтерін көрсетуге қатысты хабарламалар мен ақпаратты жіберу үшін клиентпен байланыс; жарнамалық және жаңалықтарды тарату болып табылады.

3. Клиенттердің құқықтары мен міндеттері

3.1. Клиент шынайы мәліметтерді ұсынады, сондай-ақ олар өзгерген кезде ұсынылған деректерді жаңартады және ұсынылған дербес деректер (олардың толықтығы мен дұрыстығын қоса алғанда) үшін жауапты болады.

3.2. Клиент кез келген уақытта өзіне берілген ақпаратты немесе оның бөлігін компанияға жүгіну арқылы өзгерте алады.

3.3. Клиент компанияның дербес деректерін өңдеуіне қатысты ақпаратты алуға құқылы.

4. Қорытынды ережелер

4.1. Компания Клиенттің дербес деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

4.2. Компания өз қалауы бойынша Клиентке алдын ала және/немесе кейінгі ескертусіз кез келген уақытта Келісімді өзгерту және/немесе толықтыру құқығын өзіне қалдырады.